Adressering

JVM Mailpack er en af Danmarks mest rutinerede virksomhed, når det drejer sig om adressering af magasiner og periodiske blade. 40-45 blade med store variationer i oplag løber dagligt gennem vores anlæg. Kendetegnende for dem alle, er en høj kvalitet i såvel adresseringen som postsorteringen og filbehandlingen. Vi adresserer til Posten i Danmark, Sverige, Norge, Finland og til Bladkompagniet, Swiss Post, med flere. Vi er godkendt center af Post Danmark for alle typer adressering.

Læg din produktionsplan hos os, oplys dit trykkeri om at der skal leveres hos os, og vi vil sørge for korrekt adressering og indlevering.

folie