Bogbinderi & Mailpack i udvikling

JVM varetager i dag en bred vifte af bogbinderi, adresserings- og pakkeopgaver, og vi er i stadig udvikling.
Der sker løbende investering i nyt materiel og nye maskiner, så vi hele tiden har moderne og effektiv teknologi.

Intet er for lille og intet er for stort, vi varetager oplag i alle størrelser.
I dag tilbyder JVM alt inden for:

 • Skæring
 • Falsning
 • Klammehæftning
 • Øjeklammer
 • Postfalsning
 • Garnhæftning
 • Flexbind
 • Perfobind
 • Indstik
 • Foliepakning med eller uden bilag
 • Adressering til Dansk, Svensk, Norsk og Finsk Postvæsen samt Dansk Bladkompagni
 • Udfærdigelse af adressebærer
 • Pakkeopgaver inden og uden for den grafiske branche

Lav en aftale med os om de opgaver, du indleverer til PostDanmark, Bladkompagniet eller andre distributører. Vi får din produktions- og indleveringsplan, du aftaler med dit trykkeri at der leveres hos os, og vi sørger for indlevering med korrekt pakning og følgebilag.

Få mere information om bogbind og mailpack.